Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

BW Hai Duong Factory

BW Hai Duong Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT HAI DUONG
Địa điểm Cam Giang district - Hai Duong province
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 1000 tons
Diện tích bao che 40000m2

Các dự án khác