Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Công nghiệp / Vải vóc, may mặc

Writing
+

Nhà máy vải túi khí Asahi Kasei - AFV

Tiền Hải, Thái Bình

Writing
+

Nhà máy Canifa Hưng Yên Phase 1

Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

Writing
+

TAL Garment Vĩnh Phúc

KCN Bá Thiện, Vĩnh Phúc

Writing
+

Nhà máy Tinh Lợi block 3 & 4

KCN Lai Vu, Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Hanosimex

KCN Đồng Văn, Hà Nam

Writing
+

Nhà kho Texhong

Quảng Ninh

Writing
+

Nhà máy sợi Vĩ Sơn

KCN Đại An Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Shinwon

Sông Công, Thái Nguyên