Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Công nghiệp / kính, thấu kinh, kính điện tử

Writing
+

Nhà máy CFG

Bến Lức, Long An

Writing
+

Nhà máy kính nổi CFG

Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình

Writing
+

Nhà máy SD Global

KCN Đại An, Hải Dương