Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy kính nổi CFG

Nhà máy kính nổi CFG

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Nhà máy kính CFG Ninh Bình
Nguồn vốn Việt nam
Địa điểm Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình
Diện tích 220.000 m2
Năm thực hiện 2016

Các dự án khác