Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Nông nghiệp / Đánh bắt, chế biến

Writing
+

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản (World Steel - Cám Thăng Long)

KCN Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương