Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Bệnh viện

Writing
+

Dự án nhà máy Shofu Hà Nam giai đoạn 1

Một phần lô CN04+08, Khu công nghiệp Đồng Văn III, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam