Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Công nghiệp / Hàng không

Writing
+

Nhà máy Mitsubishi Heavy Industries

KCN Thăng Long 1, Đông Anh

Writing
+

Nhà máy Nikkiso

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên