Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Công nghiệp / Dược phẩm, thuốc

Writing
+

Nhà máy Nipro Phase 1

KCN VSIP Hải Phòng