Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Chứng chỉ & Giải thưởng

Một trong những giá trị cốt lõi của SEICO STEEL là không ngừng đổi mới, sáng tạo để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Chính nỗ lực mạnh mẽ này đã giúp SEICO giành đươc sự công nhận và các giải thưởng uy tín, chứng nhận.

SEICO đã chuẩn hóa hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007. Sản phẩm thép của SEICO cũng đã đạt chứng nhận CE (European Conformity), chứng tỏ năng lực đáp ứng được yêu cầu của thị trường châu Âu.

  Chứng chỉ