Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Công nghiệp / Ô tô, phụ tùng phụ trợ

Writing
+

Nhà máy Maz Asia

Kim Động, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Yazaki Thái Bình

KCN Sông Trà, Thái Bình

Writing
+

Nhà máy Gentherm

KCN Đồng Văn 2, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy Matsuo Phase 4

KCN Thăng Long, Đông Anh

Writing
+

Nhà máy Nichirin

KCN Quang Châu, Bắc Giang

Writing
+

Nhà máy Nissin Manufacturing

Lương Sơn, Hòa Bình

Writing
+

Nhà máy Hamatetsu

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Honda Sintering

Đồng Văn, Hà Nam