Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Gentherm

Nhà máy Gentherm

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Gentherm
Nguồn vốn Germany
Địa điểm KCN Đồng Văn 2, Hà Nam
Diện tích 40.000 m2

Các dự án khác