Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Gentherm

Nhà máy Gentherm

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Gentherm
Nguồn vốn Germany
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Đồng Văn 2, Hà Nam
Diện tích 40.000 m2
Năm thực hiện 2015
Ngành nghề Công nghiệp / Ô tô, phụ tùng phụ trợ

Các dự án khác