Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Nông nghiệp / Nuôi trồng, chế biến thực phẩm

Writing
+

TRẠI CHĂN NUÔI GÀ PHỤC VỤ XUẤT KHẨU CÔNG NGHỆ CAO - 4A CAO NGỌC

Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Writing
+

Nhà máy Vifon

KCN Tân Trường, Hải Dương