Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Vifon

Nhà máy Vifon

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Vifon
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Tân Trường, Hải Dương
Diện tích 25.000 m2
Năm thực hiện 2017

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ