Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

DỰ ÁN LTG (New Warehouse Logisteed)

DỰ ÁN LTG (New Warehouse Logisteed)

Chi tiết dự án

Địa điểm Samit Prakan Province, Thailand
Năm thực hiện 2024
Khối lượng KCT 3,500 tấn
Diện tích sàn deck 25,000 tấn

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ