Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Công nghiệp / Đóng tàu

Writing
+

Huy Văn Factory

Huyện Kim Thành - Hải Dương

Writing
+

Nhà máy đóng tàu Damen

Thủy Nguyên, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy đóng tàu 189

KCN Đình Vũ Hải Phòng