Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Nông nghiệp / Thức ăn chăn nuôi

Writing
+

Nhà máy Purefoods

Writing
+

Nhà nhẹ Trại heo công nghệ cao

Xã Quảng Sơn - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

Writing
+

Nhà nhẹ Trại heo Vina Tây Ninh

Writing
+

NHÀ MÁY CÁM XUÂN THIỆN

Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Writing
+

Nhà Máy Vina Feed Mill

KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam

Writing
+

Nhà máy Greenfeed Hà Nam

KCN Đồng Văn, Hà Nam, Việt Nam

Writing
+

Nhà máy GreenFeed Hưng Yên

KCN Phố Nối, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Gold Coin Feed Mill

Lai Cách, Hải Dương