Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi CNC

Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi CNC

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty CP dinh dưỡng quốc tế CNC
Địa điểm CCN Ba Hàng - Nam Đồng - Hải Dương
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT hơn 1300 tấn
Diện tích bao che 14.000 m2 tôn seam 14.000 m2 tôn sóng công nghiệp

Các dự án khác