Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Kết cấu thứ yếu

Xà gồ mái, xà gồ tường, thanh chống, thanh giằng là những kết cấu thứ yếu. Chúng làm việc như những cột chống, chịu một phần tải chiều dọc trong nhà thép như tải gió và tải động đất. Ngoài ra chúng tạo ra hệ giằng phương ngang cho những cánh chịu nén của các cấu kiện khung chính và do đó nâng cao khả năng chịu lực cũng như tính ổn định của khung. Kết cấu thứ yếu như xà gồ mái, xà gồ tường cũng đóng vai trò làm trung gian liên kết giữa tấm lợp bao che và kết cấu khung chính.

Xà gồ thường được sử dụng nhiều nhất với hình dáng tiết diện là hình Z và C. 

* Về tiêu chuẩn vật liệu chia ra hai loại. Xà gồ với thép nền là thép mạ kẽm, và xà gồ với thép nền là thép thông thường

 

Thanh chống thường được sử dụng nhiều nhất với hình dáng tiết diện là hình L, U hoặc C

* Về tiêu chuẩn vật liệu chia ra hai loại. Thanh chống dùng thép mạ và thanh chống dùng thép thông thường

 

Thanh giằng thường được sử dụng với thép tròn hoặc cáp.