Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Công nghiệp / Năng lượng

Writing
+

Nhà máy Sunny Hose

KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy năng lượng 350 MW (350 MW CCPP)

Sri Lanka

Writing
+

Nhà máy Denyo Phase 2+3

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Denyo Phase 1

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên