Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy năng lượng 350 MW (350 MW CCPP)

Nhà máy năng lượng 350 MW (350 MW CCPP)

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Lakdhanavi Limited
Địa điểm Sri Lanka
Năm thực hiện 2023
Khối lượng KCT 200 tấn KCT
Diện tích bao che bao che 5000m2

Các dự án khác