Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Khung tiêu chuẩn

Cấu trúc nhà tiền chế: tận dụng tối đa đặc tính của kết cấu thép. Cho phép nhà thầu có thể uốn nắn và tạo hình nhà thép một cách linh hoạt.

Các loại khung nhà thép thông dụng tại SEICO:

NHÀ MỘT NHỊP, KHÔNG CỘT GIỮA, CÓ DÀM SÀN
NHÀ MỘT NHỊP, KHÔNG CỘT GIỮA
NHÀ MỘT NHỊP, KHÔNG CỘT GIỮA, MÁI VÒM
NHÀ NHIỀU NHỊP, CỘT GIỮA
NHÀ MỘT NHỊP CÓ CỘT GIỮA, CẦU TRỤC, CỬA TRỜI
NHÀ MỘT NHỊP CÓ CỘT GIỮA
NHÀ MỘT NHỊP CỘT BÊ TÔNG
NHÀ MỘT MÁI KHÔNG CỘT GIỮA