Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Sức khỏe

SEICO luôn nỗ lực tạo ra môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho CBCNV: Các CBCNV được huấn luyện định kỳ về sức khỏe và an toàn cần thiết cho công việc của họ. Đồng thời các phân xưởng sản xuất của công ty được vận hành dưới hệ thống kiểm soát kỹ thuật và hành chính chặt chẽ, chương trình bảo dưỡng thường xuyên và quy trình làm việc an toàn.

Công tác kiểm tra được tiến hành định kỳ. Các chính sách, nguyên tắc về sức khỏe và an toàn do Nhà nước ban hành được cập nhật thường xuyên để phản ánh điều kiện sức khỏe và an toàn hiện tại. Những nguyên tắc này bao gồm quản lý vật liệu nguy hiểm và giảm thương tích tại nơi làm việc

Mục tiêu của Công ty là thực hiện chế độ làm việc hợp lý, khoa học đảm bảo sức khỏe người lao động và phù hợp với quy định của pháp luật:

* Công ty thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước: Chế độ BHXH, BHYT cho 100% người lao động được hưởng chế độ, mua bảo hiểm thân thể, hàng năm tổ chức Hội nghị người lao động cho toàn thể CBCNV. Năm 2018, Công ty đã bình xét và thưởng cho đơn vị, cá nhân xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Thời giờ làm việc: 8 giờ/ngày (48 giờ/tuần);

* Nghỉ Lễ, Tết, phép: Theo quy định hiện hành của Nhà nước;

* Nghỉ ốm đau, thai sản, dưỡng sức: Theo quy định hiện hành của Nhà nước;

* Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị và phương tiện bảo hộ để người lao động làm việc; Thực hiện đầy đủ các quy chuẩn, quy trình về an toàn vệ sinh lao động.