Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Sunny Hose

Nhà máy Sunny Hose

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Nishimatsu
Địa điểm KCN Đình Vũ, Hải Phòng
Năm thực hiện 2023
Khối lượng KCT 130 tấn KCT
Diện tích bao che 6000m2 tôn mái, 5200m2 tôn tường

Các dự án khác