Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

NHÀ MÁY CÁM XUÂN THIỆN

NHÀ MÁY CÁM XUÂN THIỆN

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư CTCP Xuân Thiện Thanh Hóa
Địa điểm Ngọc Lặc, Thanh Hóa
Năm thực hiện 2023
Khối lượng KCT 700 tấn
Diện tích bao che 34.000 m2

Các dự án khác