Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Gold Coin Feed Mill

Nhà máy Gold Coin Feed Mill

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty American Feed Mill
Nguồn vốn Mỹ
Địa điểm Lai Cách, Hải Dương
Diện tích 40.000m2
Năm thực hiện 2013

Các dự án khác