Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Purefoods

Nhà máy Purefoods

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư B. P Estanislao Corporatio
Năm thực hiện 2023
Khối lượng KCT 200 tấn KCT

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ