Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy GreenFeed Hưng Yên

Nhà máy GreenFeed Hưng Yên

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty CP GreenFeed
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Phố Nối, Hưng Yên
Diện tích 40.000 m2
Năm thực hiện 2013

Các dự án khác