Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Huy Văn Factory

Huy Văn Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Đóng Tàu Huy Văn
Địa điểm Huyện Kim Thành - Hải Dương
Năm thực hiện 2019
Khối lượng KCT 476,5 tấn
Diện tích bao che 27750m2

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ