Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà nhẹ Trại heo công nghệ cao

Nhà nhẹ Trại heo công nghệ cao

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GREENTECH
Địa điểm Xã Quảng Sơn - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh
Diện tích 70.000m2, 22 chuồng heo tiêu chuẩn
Năm thực hiện 2023

Các dự án khác