Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Yazaki Thái Bình

Nhà máy Yazaki Thái Bình

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Yazaki
Nguồn vốn Japan
Địa điểm KCN Sông Trà, Thái Bình
Diện tích 60.000 m2
Năm thực hiện 2016

Các dự án khác