Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Maz Asia

Nhà máy Maz Asia

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Liên doanh Maz Asia
Nguồn vốn Việt Nam - liên doanh
Địa điểm Kim Động, Hưng Yên
Diện tích 28.000 m2
Năm thực hiện 2017

Các dự án khác