Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Nipro Phase 1

Nhà máy Nipro Phase 1

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Nipro Việt Nam
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN VSIP Hải Phòng
Năm thực hiện 2013

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ