Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án nhà máy Shofu Hà Nam giai đoạn 1

Dự án nhà máy Shofu Hà Nam giai đoạn 1

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH sản phẩm Shofu Việt Nam
Địa điểm Một phần lô CN04+08, Khu công nghiệp Đồng Văn III, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Diện tích 17,455 m²
Năm thực hiện 2020

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ