Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy SD Global

Nhà máy SD Global

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư SD Global
Nguồn vốn Korea
Địa điểm KCN Đại An, Hải Dương
Diện tích 40.000 m2
Năm thực hiện 2014

Các dự án khác