Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Canifa Hưng Yên Phase 1

Nhà máy Canifa Hưng Yên Phase 1

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Canifa Hưng Yên
Nguồn vốn Việt Nam
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên
Diện tích 40.000 m2
Năm thực hiện 2016
Ngành nghề Công nghiệp / Vải vóc, may mặc

Các dự án khác