Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Daiwa Factory

Daiwa Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Daiwa Vietnam Co.
Nguồn vốn Japan
Địa điểm Lot B1-2, Thang Long industrial park, Binh Xuyên province, Vinh Phuc

Các dự án khác