Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án trang trại nuôi heo theo công nghệ cao - GREENTECH

Dự án trang trại nuôi heo theo công nghệ cao - GREENTECH

  • 09/12/2023

Cùng ngắm nhìn Dự án trang trại nuôi heo theo công nghệ cao rộng hơn 70.000m2 - GREENTECH Hải Hà, Quảng Ninh.

Giải pháp Nhà nhẹ cho trang trại được cung cấp bởi Kết cấu thép SEICO!

">http:// 

Tin tức liên quan