Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án

Viet Nam

Writing
+

Nhà máy Sunny Hose

KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Writing
+

Nhà kho cho thuê BW Bắc Tiền Phong

Writing
+

Nhà xưởng CORE 5

KCN BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM

Writing
+

Nhà xưởng Nam Tài

Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Writing
+

Nhà nhẹ Trại heo công nghệ cao

Xã Quảng Sơn - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

Writing
+

Nhà nhẹ Trại heo Vina Tây Ninh

Writing
+

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Thăng Long

KCN Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Writing
+

TRẠI CHĂN NUÔI GÀ PHỤC VỤ XUẤT KHẨU CÔNG NGHỆ CAO - 4A CAO NGỌC

Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa