Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Innotek

KCN Quế Võ 2, Bắc Ninh

Writing
+

Nhà máy Takahata Precision

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Shindengen

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Tokai Trim

KCN Đình Trám, Bắc Giang

Writing
+

Nhà máy Musashi Auto Part

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Cty Vương Minh Tuấn

Hải Dương

Writing
+

Nhà máy Denyo Phase 1

KCN Thăng Long 2, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy Ohara Plastic

KCN Thăng Long, Đông Anh