Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà máy Thành Huy

KCN Phố nối B, Hưng Yên

Writing
+

Nhà máy SEOV

Lô số B-3, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Writing
+

MCS 4 Project

Yagon International Airport, Migalardon, Yagon, Myanmar

Writing
+

Cookie Factory

Ngwe Pin Lel Industry Zone, Hlaing Thar Yar Tsp Yagon, Myanmar

Writing
+

VW FOSHAN

Trung Quốc

Writing
+

Thilawa Warehouse

Thilawa Local Industrial Zone Yangon, Myanmar

Writing
+

140 & 236 Project

Islamabad, Pakistan

Writing
+

Casamar Warehouse

Seychelles