Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Dự án công nghiệp

Dự án công nghiệp

Writing
+

Nhà xưởng Nam Tài

Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Writing
+

Nhà nhẹ Trại heo công nghệ cao

Xã Quảng Sơn - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh

Writing
+

Nhà nhẹ Trại heo Vina Tây Ninh

Writing
+

Nhà máy Hangar Cebu

Mactan, Province of Cebu, Philippines

Writing
+

Dự án Job 308 - Padel Court

Mauritius

Writing
+

Nhà xưởng Chemical

Yay Ta La Baund Village Tract, Hlegu Township, Yangon

Writing
+

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản (World Steel - Cám Thăng Long)

KCN Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Writing
+

Trại gà Eco

Xã Thọ Thanh, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá