Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

GNP Thai Nguyen

GNP Thai Nguyen

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Mass Well Vietnam Co., Ltd
Địa điểm Lot CN13-18, Yen Binh Industrial Park, Dong Tien Ward, Pho Yen Town, Thai Nguyen Province, Vietnam
Diện tích 90.000m2
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT 2500 tons

Các dự án khác