Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Hitachi 3 Factory

Hitachi 3 Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Hitachi Cable Co., Ltd
Nguồn vốn Japan
Địa điểm Tan Truong Industrial, Cam Giang, Hai Duong

Các dự án khác