Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Honda Ha Nam Factory

Honda Ha Nam Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Honda Co., Ltd
Nguồn vốn Japan
Địa điểm Dong Van Industrial Zone, Ha Nam
Diện tích 270.000m2

Các dự án khác