Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Huy Van Factory

Huy Van Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Đóng Tàu Huy Văn
Địa điểm Kim Thanh distrist - Hai Duong province
Năm thực hiện 2019
Khối lượng KCT 476,5 tons
Diện tích bao che 27750m2

Các dự án khác