Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

JNJ

JNJ

Chi tiết dự án

Địa điểm Loc An Industrial Park, Binh Son, Dong Nai
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT 900 tons

Các dự án khác