Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Kim Tin Project

Kim Tin Project

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Kim Tin Group
Địa điểm My Hao - Hung Yen - Vietnam
Diện tích 5 ha
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 380 tons
Diện tích bao che 20.000m2

Các dự án khác