Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Mascot Hai Duong Factory

Mascot Hai Duong Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Mascot Garment Denmark
Nguồn vốn Denmark
Địa điểm Tan Truong Industrial Zone, Hai Duong
Diện tích 14.600 m2

Các dự án khác