Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Neway Vung Tau

Neway Vung Tau

Chi tiết dự án

Địa điểm Lot 12, Road L11, Dat Do 1 Industrial Park, Phuong Long Tho Commune, Dat Do District, Ba Ria - Vung Tau Province
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 280 tons
Diện tích bao che 15.000 m2

Các dự án khác