Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

ONWAY FACTORY

ONWAY FACTORY

Chi tiết dự án

Nguồn vốn Korea
Địa điểm Ha Nam
Năm thực hiện 2021

Các dự án khác