Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Platel

Platel

Chi tiết dự án

Địa điểm District 9, Ho Chi Minh City
Năm thực hiện 2019
Khối lượng KCT 900 tons

Các dự án khác